Projektai

Žuvies vartojimo skatinimas

Nacionalinė žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija

Užduotis
Didinti Nacionalinės žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos ir kiekvienos jai priklausančios bendrovės žinomumą. Lietuvoje populiarinti žuvies produktus ir didinti jų vartojimą. Agentūrai keliami ir antriniai tikslai – prisidėti prie žuvininkystės sektoriaus įmonių konkurencingumo didinimo, naujų rinkų paieškos, sudaryti palankias sąlygas žuvies perdirbėjams plėstis.

Atlikti veiksmai
Žuvies produktų vartojimui skatinti parengtos radijo laidos ir televizijos reportažai. Vartotojams aiškinama apie žuvies, jos produktų ir jūros gėrybių naudą žmogaus organizmui. Siekiant parodyti, kad Lietuvos gyventojai žuvies valgo per mažai, nuolat pateikiama statistika apie žuvies suvartojimą Lietuvoje ir kitose šalyse, šalia pateikiami duomenys apie vidutinę gyvenimo trukmę Lietuvoje ir šalyse, kuriose žuvies vartojama daugiau.

Sukurti ir išleisti leidiniai (skrajutės, lankstinukai, bukletas, kalendorius) potencialiems žuvies perdirbėjų partneriams Lietuvoje ir užsienyje, taip pat leidiniai, skirti žuvies produkcijai populiarinti.

Žuvininkystės sektoriaus įmonių konkurencingumui didinti surengta tarptautinė konferencija. Joje pakviesti dalyvauti žuvies perdirbimo įmonių specialistai. Konferencijai parinkti pranešėjai, kurių informacija pagilintų perdirbėjų žinias ir suteiktų galimybę tobulėti.

< X

Kontaktai

UAB "Avenire"

Trakų g. 7 -17, Vilnius;
Tel/fax. (+370) 5 260 84 41;
El.paštas: info@avenire.lt

Uždaryti