Projektai

Aplinkosaugos projektas „Aš – žalias“

LR aplinkos ministerija

Gamtos išteklių tausojimas, atliekų mažinimas ir jų rūšiavimo įpročiai Vakarų Europoje perduodami iš kartos į kartą ir yra tapę neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalimi. Nors Lietuvoje sukurtas tankus rūšiuojamų atliekų surinkimo tinklas, šalies gyventojų rūšiavimo įgūdžiai dar tik formuojasi.

Užduotis. Aplinkos ministerija ryšių su visuomene agentūrai iškėlė tikslą sukurti įvairias visuomenės grupes įtraukiantį švietimo apie antrinių žaliavų rūšiavimą projektą, kuris ugdytų žmonių sąmoningumą ir skatintų juos tapti aktyviais atliekų tvarkytojais.

Numatytos kliūtys. Užduoties atlikimą apsunkino ekonominis laikmetis. Sunkmečio sąlygomis žmonės laibiau rūpinasi išgyvenimu, o ne aplinkosaugos problemų sprendimu.

Atlikti veiksmai. Išanalizavus situaciją nuspręsta komunikuoti ne tik ekologinę, bet ir ekonominę atliekų rūšiavimo naudą, atskleisti tai kaip paprastą, kasdienės buities neapsunkinantį įprotį, bei populiarinti idėją, jog rūpintis aplinkosauga – madinga.

Projekto idėjoms propaguoti pasitelkti nuomonių lyderiai. „Aš – žalias“ ambasadoriais tapo aktoriai Audrius Bružas, Edita Užaitė, krepšininkas Paulius Jankūnas.

Kiekvienai auditorijai pasiekti pasirinktos efektyviausios komunikacijos priemonės.

Spektakliai ir edukaciniai žaidimai vaikams
Aplinkosaugos vertybes reikia formuoti nuo mažumės. Vaikai geriausiai įsimena informaciją, kuri juos pasiekia žaidimo forma, todėl panaudotos mažiesiems įdomios ir suprantamos komunikacijos priemonės. Kartu su profesionaliais aktoriais sukurtas mokomasis spektaklis parodytas daugiau kaip 100 mokyklų visoje Lietuvoje. Specialiai projektui „Aš – žalias“ sukurtas edukacinis žaidimas, mokantis vaikus teisingai rūšiuoti atliekas. Juo džiaugiasi 50 tūkst. vaikų.

Žaliasis karavanas
Žmogus geriausiai priima tą informaciją, kurią gauna tiesiogiai. Todėl skleidžiant žaliąsias idėjas, organizuotas turas po visus Lietuvos regionus. Gyventojų gausiai lankomose vietose – miestelių aikštėse ar prie prekybos centrų – sustodavęs karavanas kvietė lietuvius pasirašyti Žaliąją deklaraciją, mokė rūšiuoti atliekas, organizavo viktorinas, dalino lankstinukus ir kitą projekto atributiką. Ekologiškų automobilių karavanu keliavusios dvi aktorių komandos ir projekto simbolis – Žaliasis konteineriukas – aplankė visas 60 Lietuvos savivaldybių.

Žalioji deklaracija
Siekiant Lietuvos gyventojus asmeniškai supažindinti su aplinkosaugos idėjomis, įtraukti į žaliąjį judėjimą ir paskatinti juos imtis atsakomybės už atliekų mažinimą ir racionalų jų tvarkymą sukurta Žalioji deklaracija. Tai yra dokumentas, kuriame asmeniškai įsipareigojama gyventi laikantis aplinkosaugos vertybių. Šalies gyventojams sudaryta galimybė pasirašyti deklaraciją popieriuje arba specialiai projektui sukurtoje interneto svetainėje. Parašus po deklaracijos tekstu padėjo daugiau kaip 24 tūkst. šalies gyventojų.

Žalieji konkursai
Norint pasiekti ir aplinkosaugos idėjomis uždegti kuo daugiau tikslinių auditorijų, į projektą nuspręsta įtraukti ne tik individualius asmenis, bet ir organizacijas. Surengti konkursai verslo įmonėms, savivaldybėms, mokykloms ir žurnalistams. Įvertinimai ir prizai padidino tikslinių grupių motyvaciją domėtis ir rūpintis aplinkos apsauga ir atliekų rūšiavimu. Besidžiaugdami pasiekimais apdovanotieji savo aplinkoje tampa nauju pozityvios informacijos šaltiniu, projekto idėjų ambasadoriais.

Žalieji apdovanojimai
Metus trukusio projekto rezultatams apibendrinti suorganizuotas šventinis renginys – Žalieji apdovanojimai. Konkursų nugalėtojams įteikti autoriniai darbai – projekto „Aš – žalias“ statulėlės. Aplinkos ministerijai perduota Žalioji deklaracija su tūkstančių Lietuvos gyventojų parašais. Specialiai renginiui sukurtas projekto veiklas ir rezultatus pristatantis filmas.

Informacinė ir reklaminė kampanija žiniasklaidoje
Projekto „Aš – žalias“ idėjos turėjo pasiekti kuo didesnę auditoriją, todėl jų populiarinimui buvo pasitelktos įvairios komunikacijos priemonės ir kanalai. Projekto metu nacionalinėje ir regioninėje spaudoje pasirodė per 370 straipsnių; reportažai apie projektą buvo parodyti nacionalinių televizijos kanalų žinių laidose; sukurtas televizijos laidų ciklas; įgyvendinta reklaminė kampanija spaudoje ir televizijoje.

< > X

Kontaktai

UAB "Avenire"

Trakų g. 7 -17, Vilnius;
Tel/fax. (+370) 5 260 84 41;
El.paštas: info@avenire.lt

Uždaryti