Projektai

ES paramos Lietuvos švietimui ir mokslui viešinimas

LR švietimo ir mokslo ministerija

Užduotis
Agentūros ryšių su visuomene specialistams patikėta įvairiais būdais ir priemonėmis informuoti plačiąją visuomenę, socialinius partnerius ir kitas auditorijas apie ES paramą, skirtą Lietuvos švietimui ir mokslui.

Numatytos kliūtys
Žiniasklaidos tyrimai rodo, kad visos su ES parama susijusios temos žiniasklaidai yra neįdomios.
Temos, kurias reikėjo viešinti projekto metu, dažniausiai buvo nepatrauklios žiniasklaidai,  neįdomios visuomenei, skirtos siaurai auditorijai. Todėl reikėjo ieškoti taiklių komunikacinių pranešimų, įdomių informacijos pateikimo formų, kad būtų sulaukta žurnalistų susidomėjimo.
Šiame projekte neskirta lėšų reklaminiams plotams, radijo ir televizijos eteriui pirkti, visa inicijuojama medžiaga turėjo būti pateikta taip, kad ji būtų viešinama nemokamai.

Atlikti veiksmai
Pirmiausia agentūra nusprendė atrinkti komunikacijai palankesnius projektus. Formuluoti pranešimai, kurie būtų patrauklūs ir žiniasklaidai, ir plačiajai visuomenei. Surastos netradicinės formos informaciniams renginiams įgyvendinti.
Specializuotai informacijai pateikti, socialiniams ekonominiams partneriams ir kitoms auditorijoms pasiekti sukurti specializuoti leidiniai.

Rezultatas
Pasirinktos komunikacijos priemonės pasiteisino ir padėjo pasiekti užsibrėžtus tikslus.
Suorganizuoti 7 informaciniai renginiai, konferencijos skirtinga tematika. Per projekto įgyvendinimo laiką žiniasklaidoje pasirodė daugiau kaip 200 straipsnių ir pranešimų, daugiau kaip 20 televizijos ir radijo reportažų, išleisti du leidiniai, vienas jų anglų kalba.

< > X

Kontaktai

UAB "Avenire"

Trakų g. 7 -17, Vilnius;
Tel/fax. (+370) 5 260 84 41;
El.paštas: info@avenire.lt

Uždaryti