Projektai

Kauno termofikacijos elektrinės įvaizdžio formavimas

Kauno termofikacijos elektrinė

Užduotis
Agentūrai patikėta formuoti pozityvų Kauno termofikacijos elektrinės įvaizdį Kauno bendruomenėje, tarp valdžios (Kauno miesto savivaldybė, Seimas, Vyriausybė ir jai pavaldžios institucijos, VKEKK) atstovų ir kitų nuomonių lyderių.
Kauno termofikacijos elektrinę siekiama pristatyti kaip aktyvią bendruomenės narę, atskleidžiant bendrovės korporacinę atsakomybę, socialinės politikos prioritetus.

Numatytos kliūtys
Išankstinis visuomenės neigiamas požiūris į energetikos, ir ypač šilumos ūkio sektoriaus bendrovę.
Nepalankus Kauno valdžios ir miesto bendruomenės požiūris į elektrinę dėl pagrindinio akcininko – dujų koncerno „Gazprom“.
Potencialių konkurentų ir kitų suinteresuotų grupių aktyvi veikla.

Atliekami veiksmai
Nuolatinis darbas su didžiausią įtaką Kaune turinčiomis žiniasklaidos priemonėmis, taip pat nacionaline žiniasklaida. Nuolatinis žurnalistų aprūpinimas informacija, susijusia su Kauno termofikacijos elektrine, taip pat su elektros ir šilumos energijos rinka.  
Darbas su vietos valdžios institucijomis. Kauno savivaldybei nuolat teikiama informacija apie Kauno termofikacijos elektrinės veiklą, planus, sprendimus.
Kauno termofikacijos elektrinei formuojant pozityvios ir socialiai atsakingos bendrovės įvaizdį pasitelkiami energetikos, aplinkosaugos, vartotojų teisių gynėjų ekspertai.
Tęstinis socialinės atsakomybės projektas „Pažangiausia klasė“. Į projektą kaip globėja įtraukta Kauno miesto savivaldybė.

Rezultatas
Keičiasi kontekstas, kuriame žiniasklaida pristato Kauno termofikacijos elektrinę. Ji vis dažniau minima kaip mažiausiomis kainomis Lietuvoje šilumą gaminanti elektrinė.
Kauno bendrojo lavinimo mokyklose Kauno termofikacijos elektrinės vardas siejamas su „Pažangiausios klasės“ konkursu, bendra pažangos idėja. 

> X

Kontaktai

UAB "Avenire"

Trakų g. 7 -17, Vilnius;
Tel/fax. (+370) 5 260 84 41;
El.paštas: info@avenire.lt

Uždaryti